Main page/Hlavní stránka
 
 
Craig R. Barett s předsedy českého a slovenského AMAVETu

Centum Most

 -

Centum Most

© 2003-2009 Jan Tichavský & AMAVET

170 00 Praha 7, Bubenská 6, tel.: 266 710 246, fax: 266 710 363, E-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz 
 

Světový úspěch českých středoškoláků 

      Na největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), pořádané letos v nevadském Reno, obsadili vítězové národní Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. vynikající první místo. Navíc v konkurenci více než 1 563 středoškoláků z 57 zemí, kteří do soutěže přihlásili přes 1 200 projektů.

      Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli s projektem EiMSA Robot první místo z 278 týmových projektů. Navíc Jan Justra z Gymnázia Brno-Řečkovice s projektem Obsah antibiotik ve vodě, získal v oboru ekologie v konkurenci 101 projektu zvláštní cenu National Collegiate Inventors and Innovators Alliance/ The Lemelson Foundation (v překladu Národní vysokoškolské sdružení vynálezců a inovátorů/ Lemelsonova nadace). Udělují ceny za kreativitu, technologickou inovaci a komerční naději.

      Úspěch je o to větší, že například z USA se zúčastnili vítězové domácích postupových soutěží, které proběhly ve 47 státech.

      AMAVET, který organizuje národní soutěž již 16 let pod záštitou předsedy Akademie věd ČR a za sponzorské podpory energetické společnosti ČEZ a.s., se soutěže zúčastňuje od roku 2005 a podruhé se podařilo dosáhnou historického úspěchu pro Českou republiku.

      Znovu se potvrdilo, že při kvalitní přípravě česká mládež dosahuje na prestižních soutěžích vynikající umístění a je plně konkurenceschopná. Česká věda nemusí mít o svou budoucnost obavy.

      Mezinárodní soutěž INTEL ISEF je v USA pořádána od roku 1950 a její vysokou prestiž i v tomto roce potvrdila účast šesti amerických nositelů Nobelových cen. 
 

15. 5. 2009 Reno, Nevada, USA     Stanislav Medřický

                                                      předseda AMAVET  
 

Fakta

o průběhu mezinárodní soutěže Intel ISEF 2009 v Reno ve dnech 9. až 15. 5. 2009 

Počet soutěžících finalistů:    1 563 (708 dívek a 855 chlapců)

        Počet přihlášených projektů:  1 225 z toho 947 individuálních a 278  

                                                                                                    kolektivních

Počet autorů individuálních projektů:      947

Počet autorů týmových projektů:       616

Počet zúčastněných zemí:              56

Počet států USA, které vyslaly finalisty:                  47

Počet soutěžních oborů:         17

     Společenské a sociální vědy, biochemie, molekulární biologie, chemie, počítačová věda, vědy o zemi, inženýrství, ekologie, matematika, medicína, mikrobiologie, fyzika a astronomie, zoologie 

Počet projektů v oboru ekologie:         101  

Počet projektů z oboru matematika:              72

Počet organizací, které udílejí ceny:        75

Počet porotců:         900    
   

Popis úspěšných projektů 

     Název projektu: The EiMSA Robot

Autor:  Marek Votroubek Datum narození: 17. 7. 1990

      Jan Král 20. 9. 1989

      Petr Bubeníček 1. 10. 1990

E-mail: Marek.votroubek@seznam.cz

      honza.kral@lit.cz

      jubaj@seznam.cz

Bydliště:  Osík 29, 569 67 Osík

      Družstevní 69, 570 01 Litomyšl

      Osík 341, 569 67 Osík

Název školy:  Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl

  Stručný obsah práce a její přínos: Předmětem práce je robot, který dokáže vyhledávat předměty pomocí vlastního programu, a manipulovat s nimi podle potřeby obsluhy - buď pomocí automatického systém, nebo manuálním řízením z počítače. Vnímání robota zajišťuje digitální kamera, která posílá snímky do počítače. Tam jsou zpracovány a probíhá vyhledávání předdefinovaného předmětu. Pokud je nalezen program, zasílá příkazy do řídicích modulů motorů. Základem pohybu jsou elektromotory, které pohybují s 8 hnanými koly a ramenem přizpůsobeným k uchopování různých předmětů.  

    Název projektu: Obsah antibiotik ve vodě

Autor:  Jan Justra Datum narození: 6.12.1989

E-mail: hoznik@centrum.cz

Bydliště:  Štefánikova 65, 61200 Brno

Název školy:  Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2, 62100 Brno

Odborný poradce: VFU- PharmDr. Radka Opatřilová, Ph.D.

  Stručný obsah práce a její přínos: Nejprve jsem se věnoval stručnému popisu antibiotik, jejich dopadů na životní prostředí. Pomocí modelových roztoků jsem zjišťoval některé vlastnosti antibiotik ve vodě a vypracoval jednoduché instrumentální metody zjištění jejich přítomnosti. Dále jsem zkoumal vliv pH roztoku na rozklad antibiotik pomocí UV. Po zjištění určitých výsledků jsem navrhl technické řešení daného problému v praxi.