Aktuality

20 let AMAVET

On-line přihláška na konferenci 20 let EXPO SCIENCE AMAVET.

Výsledky XIX. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET

 

Nejúspěšnější účastníci ročníku 2012: (zleva) Barbora Heřmanovská, Do Hoang Diep, Marie Švarcová, Kryštof Škach, Jan Hrabovský


Po všestranném posouzení 38 projektů, jejichž autoři postoupili do národního finále soutěže z regionálních kol, rozhodla hodnotitelská komise takto:

1. místo: Do Hoang Diep z Gymnázia pod Svatou Horou Příbram
s projektem Čárový kód života, aneb molekulární markery a jejich možné využití pro DNA Barcoding a fylogenetické studie
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA

Vítězka XIX. ročníku Do Hoang Diep z gymnázia pod Svatou Horou, Příbram

 

Do Hoang Diep s místopředsedou AV ČR prof. Ing. Vladimírem Marečkem, DrSc. a prof. RNDr. Janou Musilovou, CSc.

2. místo: Jan Hrabovský z Gymnázia J. Ressela, Chrudim
s projektem Příprava, vlastnosti a aplikace chalkogenidových skel dopovaných ionty vzácných zemin Er3+, Ho3+ a Nd3+/Tm3+
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA

3. místo: Marie Švarcová ze SOŠ veterinární, Hradec Králové
s projektem Želvušky (Tardigrada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA

4. místo: Jan Krejčí a Vojtěch Mergl z Gymnázia Havlíčkův Brod
s projektem ERGS 2500

5. místo: Kryštof Škach z Masarykovy střední školy chemické v Praze
s projektem Syntéza esterů porfyrinu se žlučovými kyselinami
s právem účasti na soutěži I-SWEEEP 2013 v Houstonu

6. místo: Aneta Hušková z Gymnázia Mladá Boleslav
s projektem Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v lokalitě Na Požárech (Barrandien, Česká republika)

7. místo: Barbora Heřmanovská z VOŠ a SzeŠ Benešov
s projektem Speciační analýza arsenu ve vodách metodou atomové absorpční
spektrometrie s využitím generování hydridů
s právem účasti na soutěži I-SWEEEP 2013 v Houstonu

8. místo: Karolína Rezková z Gymnázia Tišnov
s projektem Obsah rtuti v rybách z řeky Bíliny

9. místo: Martin Práza a Lukáš Blažek z SPŠ chemické Pardubice
s projektem Syntéza Pd katalyzátorů na bázi Y,C,Y-chelatujících fosfinových ligandů

10. místo: Matěj Kmošek z Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl
s projektem Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svitavy
 

Zvláštní ceny

Cenu Yale Science and Engineering Association INC.
Do Hoang Diep z Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram
s projektem Čárový kód života, aneb molekulární markery a jejich možné využití pro DNA
Barcoding a fylogenetické studie

Cenu Intel Excellence in Computer Science Award
Viktor Skoupý z Gymnázia Moravská Třebová s projektem Vykreslování grafů v HTML5

Cenu ASM Materials Education Foundation
Tomáš Deingruber z Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
s projektem Syntéza hydrodesulfurizačních katalyzátorů

Cenu The 2012 Regional Ricoh Sustainable Development Award
Martin Práza a Lukáš Blažek ze SPŠ chemické, Pardubice
s projektem Syntéza Pd katalyzátorů na bázi Y,C,Y-chelatujících fosfinových ligandů

Cenu American Meteorological Society
Jan Krejčí a Vojtěch Mergl z Gymnázia Havlíčkův Brod s projektem ERGS 2500

Cenu Student Awards for Geoscience Excellence
Aneta Hušková z Gymnázia Mladá Boleslav
s projektem Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v
lokalitě Na Požárech (Barrandien, Česká republika)

Cenu The American Psychological Association
Nikola Švábová z Gymnázia Přelouč
s projektem Romové a středoškoláci
 

Finále soutěže se zúčastnila i místopředsedkyně Senátu PaedDr. Alena Gajdůšková

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise

 • Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, předseda.
 • MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
 • Ing. Jan Koller PhD., Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
 • Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
 • RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
 • RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 • Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • RNDr. Miroslav Švátora, CSc., Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • Mgr. Petr Chytil, PhD., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
 • Mgr. Jan Šobotník, Ph.D. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR , v.v.i.
 • Doc. MUDr. Otakar Krejsa, CSc., Výzkumný ústav stomatologický
 • RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Milan Halousek, Česká kosmická kancelář Praha
 • Ing. Beverly Bělková, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha  

Nový ročník soutěže zahájen

 

Záštita předsedy Akademie věd ČR

 

Záštita

záštita - dopis

 

Americký velvyslanec na soutěži Cena Nadace ČEZ

Velvyslanec USA v ČR Norman Eisen

Velvyslanec si prohlíží soutěž

Velvyslanec USA v ČR  Norman Eisen navštívil soutěž Cena Nadace ČEZ, kde si se zájmem prohlédl vystavené práce.

 

A ještě jeden světový úspěch českých středoškoláků

 

Úspěsný tým AMAVET s presidentkou E. Marincolou

Účastníci Intel-ISEF 2011 ze soutěže Expo Science AMAVET těsně po vyhlášení výsledků spolu s Elizabeth Marincolou, prezidentkou Society for Science & the Public, která soutěž organizuje. Zprava: Filip Naiser, Stanislav Medřický (předseda AMAVET), Elisabeth Marincola, Tomáš Peták, Marek Kovář, Tereza Veselá.

Na největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěži vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair), pořádané letos v kalifornském Los Angeles obsadil Filip Naiser z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli s projektem Eye-Controlled Cursor a 2. místo v oboru Computer Science a Marek Kovář a Tomáš Peták z Gymnázia Karla Sladkovského v Praze s projektem Studie oceli vhodné pro tlakové nádoby reaktoru získali 3. místo v oboru Engineering: Materials & Bioengineering a zvláštní cenu od společnosti The Society for Experimental Machanics, Inc..

Všichni postoupili z národního finále XVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. Letos se soutěže zúčastnilo 1553 středoškoláků z 65 zemí, kteří do soutěže přihlásili projekty v 17 soutěžních oborech. Úspěch je o to větší, že například z USA se zúčastnili vítězové domácích postupových soutěží, které proběhly ve 47 státech.

AMAVET, který organizuje národní soutěž již 18 let pod záštitou předsedy Akademie věd ČR a za sponzorské podpory energetické společnosti ČEZ a.s., se soutěže zúčastňuje od roku 2005 a potřetí se podařilo dosáhnou výborné umístění.

Znovu se potvrdilo, že při kvalitní přípravě česká mládež dosahuje na prestižních soutěžích vynikající umístění a je plně konkurenceschopná. Mezinárodní soutěž INTEL ISEF je v USA pořádána od roku 1950 a její vysokou prestiž i v tomto roce potvrdila účast pěti nositelů Nobelových cen.

 O úspěchu psaly i Lidové noviny...

Další světový úspěch českých středoškoláků v USA

Úspěch v USA

Ve IV. ročníku mezinárodní soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky I-SWEEEP pořádaném v texaském Houstonu ve dnech 4. až 8. května 2011, obsadili vítězové národní soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a regionální soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. vynikající první a čtvrté místo.
Aleš Stejskal z Letohradského gymnázia s projektem Usměrňování nanovláken získal zlatou medaili a čtvrté místo obsadil Tomáš Matyska ze SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové s projektem Zvýšení napěťových možností zdroje oba v kategorii Inženýrství. Vynikající umístění je o to větší, že Aleš Stejskal navíc obdržel cenu Grand Award pro čtyři nejúspěšnějšími účastníky. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 611 středoškoláků ze 70 zemí a 43 amerických států, kteří do soutěže přihlásili 440 projektů.
Soutěž I-SWEEEP pořádaná nadací Cosmos Foundation je zaměřena na projekty z oblasti energie, životního prostředí a inženýrství. AMAVET, který organizuje v České republice národní soutěž již 18 let pod záštitou předsedy Akademie věd ČR a za sponzorské podpory energetické společnosti ČEZ a.s., se zúčastnil se třemi projekty v oblasti inženýrství soutěže podruhé.
Aleš Stejskal se stal v březnu 2011 vítězem krajského kola IV. ročníku Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Projekt zpracoval v laboratořích společnosti CONTIPRO Group v Dolní Dobrouči.

8. května 2011, Houston, Texas, USA

Stanislav Medřický                   
předseda AMAVET                   

Výsledky národního finále XVIII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže ke stažení zde 


 

Fotografie z národního finále - 28. a 29. dubna 2011 v budově Akademie věd ČR

Finalisté soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2011

Autoři nejúspěšnějších 15 projektů XVIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2011.

 

Vítěz soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2011

Vítěz XVIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2011 Ondřej Vošta z Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích s projektem Studium potravních vztahů jeskynních bezobratlých živočichů převzal cenu z rukou místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Aleny Gajdůškové a místopředsedy Akademi věd ČR prof. RNDr. Vladimíra Marečka, DrSc.

PřílohaVelikost
Výsledky hodnocení národního kola 2013.pdf206.05 KB