Konference 20 let EXPO SCIENCE AMAVET

  V letošním roce proběhl již XX. ročník Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Ve snaze připomenout toto malé výročí a zároveň zhodnotit reálný přínos soutěže pro účastníky, jsme se rozhodli uspořádat konferenci s názvem 20 let soutěže EXPO SCIENCE AMAVET.

   Dvoudenní konferenci, která proběhla pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PaedDr. Aleny Gajdůškové se zúčastnili úspěšní finalisté soutěže od jejího založení, představitelé Akademie věd ČR, zástupci MŠMT, vysokých a středních škol, kteří soutěž podporují, i významných výrobních a inovačních firem. Pozváni budou i všichni předsedové Akademie věd ČR, kteří soutěž podporovali v minulých patnácti letech.

Rámcový program konference:

• Zhodnotit dvacetiletý přínos soutěže k získávání zájmu mládeže o vědu, techniku a inovace

• sjednotit názor na hlavní směry práce se středoškoláky v této oblasti v ČR i zahraničí

• získat podklady pro rozhodování o způsobech profesní orientace mládeže v České republice

• získat zájem dalších českých subjektů o tuto oblast

• zapojit úspěšné účastníky do zlepšování soutěže

• představit formou výstavy nejzajímavější projekty a jejich prezentací získat zájem médií i celé společnosti o řešení této životně důležité oblasti pro budoucnost.

  Konference proběhla ve čtvrtek 25. dubna 2013, v Rytířském sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu, a v pátek 26. dubna 2013 v Akademii věd ČR, Národní 3, Praha 1.