Výsledky XIX. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET

Nejúspěšnější účastníci 2012

Po všestranném posouzení 38 projektů, jejichž autoři postoupili do národního finále soutěže z regionálních kol, rozhodla hodnotitelská komise takto:

1. místo: Do Hoang Diep z Gymnázia pod Svatou Horou Příbram
s projektem Čárový kód života, aneb molekulární markery a jejich možné využití pro DNA Barcoding a fylogenetické studie
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA

Vítězka XIX. ročníku Do Hoang Diep z gymnázia pod Svatou Horou, Příbram

 

Do Hoang Diep s místopředsedou AV ČR prof. Ing. Vladimírem Marečkem, DrSc. a prof. RNDr. Janou Musilovou, CSc.

Finále soutěže se zúčastnila i místopředsedkyně Senátu PaedDr. Alena Gajdůšková

2. místo: Jan Hrabovský z Gymnázia J. Ressela, Chrudim
s projektem Příprava, vlastnosti a aplikace chalkogenidových skel dopovaných ionty vzácných zemin Er3+, Ho3+ a Nd3+/Tm3+
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA

3. místo: Marie Švarcová ze SOŠ veterinární, Hradec Králové
s projektem Želvušky (Tardigrada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech
s právem účasti na INTEL ISEF 2013 v USA

4. místo: Jan Krejčí a Vojtěch Mergl z Gymnázia Havlíčkův Brod
s projektem ERGS 2500

5. místo: Kryštof Škach z Masarykovy střední školy chemické v Praze
s projektem Syntéza esterů porfyrinu se žlučovými kyselinami
s právem účasti na soutěži I-SWEEEP 2013 v Houstonu

6. místo: Aneta Hušková z Gymnázia Mladá Boleslav
s projektem Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v lokalitě Na Požárech (Barrandien, Česká republika)

7. místo: Barbora Heřmanovská z VOŠ a SzeŠ Benešov
s projektem Speciační analýza arsenu ve vodách metodou atomové absorpční
spektrometrie s využitím generování hydridů
s právem účasti na soutěži I-SWEEEP 2013 v Houstonu

8. místo: Karolína Rezková z Gymnázia Tišnov
s projektem Obsah rtuti v rybách z řeky Bíliny

9. místo: Martin Práza a Lukáš Blažek z SPŠ chemické Pardubice
s projektem Syntéza Pd katalyzátorů na bázi Y,C,Y-chelatujících fosfinových ligandů

10. místo: Matěj Kmošek z Gymnázia A. Jiráska, Litomyšl
s projektem Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svitavy
 

Zvláštní ceny

Cenu Yale Science and Engineering Association INC.
Do Hoang Diep z Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram
s projektem Čárový kód života, aneb molekulární markery a jejich možné využití pro DNA
Barcoding a fylogenetické studie

Cenu Intel Excellence in Computer Science Award
Viktor Skoupý z Gymnázia Moravská Třebová s projektem Vykreslování grafů v HTML5

Cenu ASM Materials Education Foundation
Tomáš Deingruber z Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
s projektem Syntéza hydrodesulfurizačních katalyzátorů

Cenu The 2012 Regional Ricoh Sustainable Development Award
Martin Práza a Lukáš Blažek ze SPŠ chemické, Pardubice
s projektem Syntéza Pd katalyzátorů na bázi Y,C,Y-chelatujících fosfinových ligandů

Cenu American Meteorological Society
Jan Krejčí a Vojtěch Mergl z Gymnázia Havlíčkův Brod s projektem ERGS 2500

Cenu Student Awards for Geoscience Excellence
Aneta Hušková z Gymnázia Mladá Boleslav
s projektem Detailní zpracování konodontových faun se zaměřením na hranici silur/devon v
lokalitě Na Požárech (Barrandien, Česká republika)

Cenu The American Psychological Association
Nikola Švábová z Gymnázia Přelouč
s projektem Romové a středoškoláci
 

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, předseda.

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha

Ing. Jan Koller PhD., Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha

Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha

RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha

RNDr. Miroslav Švátora, CSc., Přírodovědecká fakulta UK Praha

Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno

Mgr. Petr Chytil, PhD., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Mgr. Jan Šobotník, Ph.D. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR , v.v.i.

Doc. MUDr. Otakar Krejsa, CSc., Výzkumný ústav stomatologický

RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Milan Halousek, Česká kosmická kancelář Praha

Ing. Beverly Bělková, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha  

PřílohaVelikost
Výsledky hodnocení národního kola 2012.doc46 KB