Zpráva o úmrtí

S lítosti oznamujeme, že dne 14. prosince 2010 podlehl těžké nemoci náš dlouholetý místopředseda doc. RNDr. Ing. Zdeněk KLUIBER, Ph.D. Vzpomeňme prosím na něj...

 

doc. Kluiber