Soutěže

AMAVET pořádá

 

EXPO SCIENCE AMAVET - Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže

 

Robo RAVE

 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

 

AMAVET se podílí na pořádání následujících soutěží:

 

Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci

 

AMAVET doporučuje:

 

IQRF Wireless Challenge